Sprogspillet

Erratum til Sprogspillet, version 1.0

1. Et Fup & faktum-spørgsmål er kuldsejlet på en tanketorsk: Vi spørger, hvad rappellere betyder, men anfører to rigtige svar på samme spørgsmål.

2. Det er ligeledes i Fup & faktum-kategorien, det hævdes, at en hestereje er lille. Det er bestemt ikke tilfældet, medmindre man mener, at en reje, der måler op til 7,5 cm, er lille.

3. Endnu et Fup & faktum-spørgsmål er gået helt galt: Vi spørger, hvad bibliometri betyder, og af uransagelige grunde fremgår det forkerte svar af svarkortet: Det rigtige svar er 2. Undskyld: Det var en spoiler.

4. I et sidste Fup & faktum-spørgsmål spørger vi, hvad chagrin betyder. Der skulle have stået betød, for ordet havde nemlig i forne tider en ganske anden betydning end i dag. Det rigtige svar på ordets nudanske betydning, er “gedeskind, der bruges til bogbinding”, men det er altså ikke den oprindelige betydning. Den fremgår af svarkortet.

5. På selv samme kort som chagrin-fadæsen optræder der også et godteposespørgsmål, der er gået galt. Vi spørger, helt åndssvagt, hvilket år fistbumpe, genluk og tigermor blev optaget i sproget. Men optagelsen af disse ord er fordelt på tre forskellige år. Spring over.

6. Et bonusspørgsmål vil vide, hvilke sprog der er de officielle i Luxembourg. Her hævdes det på svarkortet, ligeledes af uransagelig grunde, at ét af disse skulle være engelsk. Det er ikke korrekt.

7. Et sidste bonusspørgsmål lyder: Hvad er cæsarium. Der skulle have stået cæsium.

Vi undskylder og takker for alle de fejlmeldinger, der er tilgået os. Især de venlige.